ĐĂNG KÝ NGAY

HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

QUÀ TẶNG!

HOC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

TÔI MUỐN HỌC

ĐĂNG KÝ NGAY

Điền thông tin của bạn bên đưới để trải nghiệm miễn phí Yoga Bay

Nhân viên sẽ gọi lại xếp lớp cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Quà tặng ưu dãi chỉ còn

TRẢI NGHIỆM YOGA BAY

HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Địa chỉ: HA 02-77&79, Hải Âu 2, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Hotline: 0941 212 333 - 096 300 22 28

Email: hocvienyogasongkhoe@gmail.com

Website: www.yogasongkhoe.com

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO

Khoá 100H Trị Liệu

Artboard 26

Khoá Liên Đoàn

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

DANAVA ©2022 Allrights reserved HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Khoá 200H Trị Liệu

Artboard 26

Khoá 300H Trị Liệu

Artboard 26

Khoá 500H Quốc Tế

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG