27/02/2017

Minh Hậu

Nể phục và yêu thương những cổng hiến của cô – Nữ Giám Đốc giỏi giang và đầy tâm huyết. Mình cô đi dọc Nam Bắc khắp đất nước để phát triển một hệ thống Yoga Sống Khoẻ vững mạnh như vậy.
Chúc mừng cô Vũ Hồng Yến, chúc mừng Học viện Yoga Sống Khỏe!

Hãy để lại bình luận của bạn

error: Nội dung đã được bảo vệ bản quyền tác giả!