Đan Mây
GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ
"Bạn có thể không kiểm soát được cả thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng bạn có thể học cách kiểm soát thế giới tâm hồn của chính mình thông qua Yoga."- Debasish Mridha.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phone Number: 096 300 22 28

GIỚI THIỆU

“Bạn có thể không kiểm soát được cả thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng bạn có thể học cách kiểm soát thế giới tâm hồn của chính mình thông qua Yoga.”- Debasish Mridha.

Chức vụ

Trưởng bộ môn Acro yoga
Giảng viên Học viện Yoga Sống Khỏe
Công tác và Thành tích:
5 năm kinh nghiệm

– Huy chương vàng Acroyoga Giải Vô Địch Quốc Gia 2018 – Huy chương vàng Acroyoga Giải Vô Địch Quốc Gia 2019 – Huy chương vàng vô địch đôi nghệ thuật Giải Vô Địch Quốc Gia 2020 – Huy chương đồng Asana Giải Vô Địch Quốc Gia 2020

Bằng cấp

Bằng 200h Vinyasayoga
Bằng Master 500 Quốc tế
Chứng nhận 50h Yin yoga
Chứng nhận 50h Aerial Yoga

error: Nội dung đã được bảo vệ bản quyền tác giả!
0963002228