HỌC CÙNG GIẢNG VIÊN HÀNG ĐẦU

MASTER NEERAJ SONDHI
GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Tổng thư ký Liên đoàn thể thao Yoga  Ấn Độ
Tổng thư ký Liên đoàn Yogasana Châu Á
Thư ký: International Yoga Olympic Commatee
Giám đốc: Sharvaya Yoga International
Kinh nghiệm 20 năm giảng dạy tại quốc tế

VŨ HỒNG YẾN
TỔNG GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Phó Chủ tịch liên đoàn Thể thao Yogasana Châu Á 
Giám đốc Liên Minh Yoga Quốc Tế tại Việt Nam
Ủy viên BCH_Trưởng Ban chuyên môn LĐ Yoga VN 
Tổng giám đốc Học viện Yoga Sống Khoẻ
Kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực hoạt động thể thao

MASTER KUNDAN
GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Thạc sĩ Yoga – Đại học Uttarakhand Open, Ấn Độ 
Cử nhân Đại học Naturopathy & Yogic Sciences 
Cử nhân Đại học Đại học Kurukshetra 
Xếp hạng 10 UPMSSPL – Lucknow, Ấn Độ
Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy tại Việt Nam

MASTER NEERAJ SONDHI
GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Tổng thư ký Liên đoàn thể thao Yoga  Ấn Độ
Tổng thư ký Liên đoàn Yogasana Châu Á
Thư ký: International Yoga Olympic Commatee
Giám đốc: Sharvaya Yoga International
Kinh nghiệm 20 năm giảng dạy tại quốc tế

VŨ HỒNG YẾN
TỔNG GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Phó Chủ tịch liên đoàn Thể thao Yogasana Châu Á 
Giám đốc Liên Minh Yoga Quốc Tế tại Việt Nam
Ủy viên BCH_Trưởng Ban chuyên môn LĐ Yoga VN 
Tổng giám đốc Học viện Yoga Sống Khoẻ
Kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực hoạt động thể thao

MASTER KUNDAN
GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Thạc sĩ Yoga – Đại học Uttarakhand Open, Ấn Độ 
Cử nhân Đại học Naturopathy & Yogic Sciences 
Cử nhân Đại học Đại học Kurukshetra 
Xếp hạng 10 UPMSSPL – Lucknow, Ấn Độ
Kinh nghiệm 5 năm giảng dạy tại Việt Nam

HỌC CÙNG GIẢNG VIÊN HÀNG ĐẦU

BÁC SĨ LÊ HẢI
GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền
Tốt nghiệp Đại học Y Hà nội
Chuyên gia đào tạo massage & trị liệu tự nhiên
8 năm làm việc tại Bệnh viện YHCT Trung ương
Cố vấn chuyên môn VMC Việt Nam

HLV QUYẾT VŨ
GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Giám đốc Học Viện Yoga Sống Khỏe Thái Bình
Cử nhân Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
Vận động viên đội tuyển quốc gia bộ môn ROWING
 Đương Kim Vô Địch Yoga Asana Quốc Gia 2020
Hơn 10 năm làm việc  trong lĩnh vực thể thao

HLV QUỲNH PHẠM
GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Yoga Hà Nội
Phó Ban Tổ Chức cuộc thi Nữ Hoàng Yoga 2022
HLV yoga Quốc Tế- RYT 500- Alliance USA
Trọng tài Quốc Gia – 5 Năm Giảng Dạy yoga 
Đạt 4 HCV-1HCB – Giải VĐ Yoga Quốc Gia 2019

MASTER YOGI
GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Người sáng lập ra One World Family

Truyền nhân xuất sắc bậc thầy nổi tiếng Himalayan

Đạt giải thưởng xuất sắc trong giảng dạy Himalayan 

Hơn 30 hoạt động nghiên cứ và thực hành và giảng giảng dạy kỹ thuật thiền luân xa- chữ lành.

BÁC SĨ LÊ HẢI
GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền
Tốt nghiệp Đại học Y Hà nội
Chuyên gia đào tạo massage & trị liệu tự nhiên
8 năm làm việc tại Bệnh viện YHCT Trung ương
Cố vấn chuyên môn VMC Việt Nam

HLV QUYẾT VŨ
GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Giám đốc Học Viện Yoga Sống Khỏe Thái Bình
Cử nhân Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
Vận động viên đội tuyển quốc gia bộ môn ROWING
 Đương Kim Vô Địch Yoga Asana Quốc Gia 2020
Hơn 10 năm làm việc  trong lĩnh vực thể thao

HLV QUỲNH PHẠM
GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Yoga Hà Nội
Phó Ban Tổ Chức cuộc thi Nữ Hoàng Yoga 2022
HLV yoga Quốc Tế- RYT 500- Alliance USA
Trọng tài Quốc Gia – 5 Năm Giảng Dạy yoga 
Đạt 4 HCV-1HCB – Giải VĐ Yoga Quốc Gia 2019

MASTER YOGI
GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN YOGA SỐNG KHOẺ

Người sáng lập ra One World Family

Truyền nhân xuất sắc bậc thầy nổi tiếng Himalayan

Đạt giải thưởng xuất sắc trong giảng dạy Himalayan 

Hơn 30 hoạt động nghiên cứ và thực hành và giảng giảng dạy kỹ thuật thiền luân xa- chữ lành.

BLOGS - TIN TỨC

XEM THÊM