DANH SÁCH HLV CỦA YOGA SỐNG KHOẺ

STT

HÌNH ẢNH

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ HIỆU

KHÓA


LIÊN

ĐOÀN

KHÓA

500H

KHÓA

300H

KHÓA

200H

KHÓA

100H

KHÓA

50H

KHÓA

30H

KHÓA

20H

TRỊ LIỆU

100H 

1

Phạm Thị Bích Ngọc 

00389

K62

Bình Định

2

Bùi Thu Cúc

00390

K62

Bình Định


3


Nguyễn Hữu Tâm

00391

K62

Bình Định

4

Nguyễn Thị Như Quỳnh

00392

K62

Bình Định

5

Lê Thanh Nghị

00393

K62

Bình Định

6

Nguyễn Thị Trà My

00394

K62

Bình Định

7

Nguyễn Thị Lành

00395

K62

Bình Định

8

Dương Văn Thuận

00396

K63    Hà Nội

9

Dương Thị Linh

00376

K63    Hà Nội

10

Bùi Thu Cúc

00377

K63    Hà Nội

11

Bùi Thị Thắm

00378

K63    Hà Nội

12

Hoàng Thị Ngọc Hà

00379

K63    Hà Nội

13

Lâm Thị Dung

00380

K63    Hà Nội

14

Lê Thị Hồng Hạnh

00381

K63    Hà Nội

15

Lê Thị Mộng Tuyền

00382

K63    Hà Nội

16

Đoàn Thị Thuyểt

00383

K63    Hà Nội

17

Nguyễn Thị Hoa

00384

K63    Hà Nội

18

Lê Thị Nga

00385

K63    Hà Nội

19

Nguyễn Thị Vân Anh

00386

K63    Hà Nội

20

Phạm Thị Tuyến

00387

K63    Hà Nội

21

Võ Thị Thanh Tâm

00388

K63    Hà Nội

22

Đoàn Thị Phương

K64 Tp.HCM

23

Nguyễn Thị Huyền Trang

K64 

Tp.HCM

24

Lê Mỹ Lệ

K64 

Tp.HCM

25

Lê Uyên Phương

K64 

Tp.HCM

26

Nguyễn Thị Kim Tuyến

K64 

Tp.HCM

27

Nguyễn Thị Ngọc

K64 

Tp.HCM

28

Văn Thị Thu Hương

K64 

Tp.HCM

29

Vũ Thu Nhung

K64 

Tp.HCM

30

Nguyễn Thị Thủy

K64 

Tp.HCM

31

Vũ Thị Hảo

K64 

Tp.HCM

32

Quách Thị Phượng

K64 

Tp.HCM

33

Đỗ Thị Sinh

K64 

Tp.HCM

34

Nguyễn Thị Hiền Trang

K64 

Tp.HCM

35

Mai Anh

K64 

Tp.HCM

36

Ma Thị Bông

K64 

Tp.HCM

37

Nguyễn Thị Hoài Thương 

K58

38

Nguyễn Thị Bích

K58

39

Đỗ Thị Diệu Trinh

K58

40

Đỗ Thị Hà Trang

K58

41

Nguyễn Dương Liễu

K58

42

Đỗ Hoàng Việt

K58

43

Cao thị đào

K58

44

Phạm Hà Thu

K58

45

Nguyễn Thị Mai

K69

Hà Nội 

46

Dương Thị Hiền

K69

Hà Nội

47

Nguyễn Thị Hoa

K69

Hà Nội

48

Nguyễn Thị Nhung

K69

Hà Nội

49

Nguyễn Thị Phương Thảo

K69

Hà Nội

50

Đỗ Thu Huyền

K69

Hà Nội

51

Tôn Nữ Kiều Loan

K69

Hà Nội

52

Bùi Thị Thúy

K69

Hà Nội

53

Hoàng Thu Huyền 

K69

Hà Nội

54

Đinh Thị Thùy Dung

K69

Hà Nội

55

Nguyễn Thu Hà

K69

Hà Nội

56

Ma Thị Bông

K69

Hà Nội

57

Nguyễn Thị Thuỷ

K69

Hà Nội

58

59

60

error: Nội dung đã được bảo vệ bản quyền tác giả!
0963002228